Dopravní integrovaný systém VYDIS

 

Jízdenku VYDIS je nově možné aktivovat jak na novou Pardubickou kartu, tak na In Kartu.

Výjimkou je pouze případ, kdy je v jízdence VYDIS zahrnuta MHD Hradec Králové (zóna 1). V tomto případě je jízdenka vydána na papírovém dokladu.

 

VYDIS je integrovaný dopravní systém, který zahrnuje některé dopravce působící na území Pardubického a Královéhradeckého kraje. Do systému jsou zahrnuty městská hromadná doprava v Hradci Králové a Pardubicích a železniční doprava (České dráhy) v okolí těchto měst. Tento IDS je tedy ideální např. pro cestování mezi Pardubicemi a Hradcem Králové s využitím MHD v obou těchto městech. Systém je rozdělen do několika zón (1. zóna MHD Hradec Králové, 2. zóna MHD Pardubice, 3. zóna trať ČD mezi Pardubicemi a Hradcem Králové atd.).

Podrobné informace o VYDISu, tarif, ceník, schéma sítě atd. naleznete na webu Českých drah.

Prodej jízdenek VYDIS zajištují pokladny Českých drah.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com