In Karta IREDO karta

 

Obě karty je možné použít pro odbavení z elektronické peněženky a to jak pro zakoupení jízdního dokladu pro držitele karty, tak pro až dva spolucestující a 6 zavazadel. Cestujícímu je účtováno jízdné stejně jako při odbavení z Pardubické karty, včetně všech výhod a slev viz platný tarif jednotlivého jízdného z elektronické peněženky zde.

 

Odbavovací systém v MHD Pardubice nebere v potaz slevy a aplikace nastavené na těchto kartách pro využívání ve vlacích nebo linkových autobusech. Při přiložení karty dochází k odbavení za základní jízdné. V případě, že má cestující nárok na zlevněné jízdné (dítě do 15 let nebo cestující nad 65 let), zvolí před přiložením karty možnost „zlevněné jízdné“.

 

V případě, že cestující potřebuje od odbavení vytisknout jízdní doklad, je to možné při označení výstupu u předních dveří a volbě možnosti „tisk dokladu“ na displeji terminálu.

 

Dopravní podnik nemá možnost dobíjet elektronickou peněženku ani In Karty ani karty IREDO. Dobití In Karty je možné realizovat na přepážkách Českých drah, informace zde, kartu IREDO je možné dobít na kontaktních místech IREDO, seznam kontaktních míst zde.

 

Reklamace odbavení IREDO kartou je možné řešit na kontaktním místě IREDO, seznam zde.

 

Reklamace odbavení In Kartou je možné řešit na přepážkách Českých drah, informace zde.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com