Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přepravní a tarifní podmínky

Nástupem do některého z našich vozidel vzniká mezi vámi (jako cestujícím-zákazníkem) a naší společností smlouva o tom, že vás za předem stanovené jízdné přepravíme do cíle vaší cesty. Tato smlouva se řídí tarifními a přepravními podmínkami, které je dobré znát alespoň rámcově, aby nedocházelo k omylům či nedorozuměním.

Obchodní podmínky pro vystavování a užívání Pardubické karty (dokumenty ve formátu pdf - platné 1.2.2021 235.77 KB
Smluvní přepravní podmínky pro přepravu ve vozidlech MHD (dokument ve formátu pdf - platné od 1.7.2021) 327.61 KB
Smluvní přepravní podmínky pro přepravu ve vozidlech MHD (dokument ve formátu pdf - platné od 1.11.2021) 325.79 KB
Tarifní podmínky pro MHD v Pardubicích (dokument ve formátu pdf - platné od 1.9.2021). Tarifní podmínky se týkají především jízdného, poskytování slev a tarifních pásem. 997.19 KB
Dodatek smluvních přepravních podmínek pro přepravu na linkách MHD Pardubice upravující podmínky odbavování cestujících při přechodu na nový odbavovací systém (dokument ve formátu pdf - platné od 8.2.2021) 214.76 KB
Smluvní přepravní podmínky pro speciální přepravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientaceh (dokument ve formátu pdf - platné od 1.7.2021). Smluvní přepravní podmínky se týkají cestování samotného, vzniku přepravní smlouvy, povinností dopravce a cestujícího. 389.46 KB
Icons made by Freepik from www.flaticon.com