Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Přepravní podmínky

Nástupem do některého z našich vozidel vzniká mezi vámi (jako cestujícím-zákazníkem) a naší společností smlouva o tom, že vás za předem stanovené jízdné přepravíme do cíle vaší cesty. Tato smlouva se řídí tarifními a přepravními podmínkami, které je dobré znát alespoň rámcově, aby nedocházelo k omylům či nedorozuměním.

Tarifní podmínky pro MHD v Pardubicích (dokument ve formátu pdf - platné od 26.10.2020). Tarifní podmínky se týkají především jízdného, poskytování slev a tarifních pásem. 898.41 KB
Smluvní přepravní podmínky pro přepravu ve vozidlech MHD (dokument ve formátu pdf - platné od 1.9.2019) 446.32 KB
Smluvní přepravní podmínky pro speciální přepravu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientaceh (dokument ve formátu pdf - platné od 1.7.2015) Smluvní přepravní podmínky se týkají cestování samotného, vzniku přepravní smlouvy, povinností dopravce a cestujícího. 50.09 KB
Icons made by Freepik from www.flaticon.com