Otázky a odpovědi

 

Kde si mohu ověřit, zda systém zaevidoval moje transakce check-in/check-out?

Na terminálu ve vozidle je funkce „INFO“ (informace o kartě). Po navolení této funkce a přiložení karty jsou na displeji zobrazeny všechny transakce provedené kartou v daném vozidle.


Kde si mohu ověřit, že celkové stržené jízdné za jeden kalendářní den je dobře spočítané?
V Historii jízd je možné nahlédnout do přehledu zaplacených jízdních dokladů vybranou bezkontaktní platební kartou. Pro zobrazení přehledu jízdních dokladů je nutné zadat Variabilní symbol platby nebo kód platby uvedený na Vašem bankovním výpise u dané platby. DPMP nedokáže ovlivnit, jestli na výpisu bude variabilní symbol nebo kód platby. Vždy záleží na provedení výpisu dané banky a na tom, jaký z uvedených jedinečných identifikátorů provedené platby banka použije.

 

Kdy mi bude vypočtena cena jízdného a kdy mi budou peníze odečteny z účtu?
Systém při zpracování transakcí načte všechny provedené transakce check-in/check-out (neboli Tapy) za kalendářní den, ve kterém byly tapy provedeny, a na základě těchto Tapů vypočítá cenu jízdného za daný den. Termín odečtení částky z Vašeho bankovního účtu a počet jednotlivých jízdenek zahrnutých v této částce (kumulace cen jednotlivých jízdenek do jedné částky) je dán pravidly karetních asociací (Mastercard/VISA), které DPMP a.s. ani Global Payments, který pro DPMP a. s. zajišťuje akceptaci platebních karet, nejsou schopni ovlivnit.V případě karet VISA je cena jízdenky zaúčtována nejdříve za 2 dny po uzavření Tapů, v případě karet Mastercard je cena jízdenky zaúčtována ve chvíli, kdy celková suma jízdného (součet jízdného za jednotlivé dny) dosáhne 500Kč, nejpozději však po 14 dnech. U karet Maestro je celkové jízdné zúčtováno nejdříve za 3 dny po uzavření Tapů.

Proč mám na výpisu z účtu 1 Kč jako blokovanou částku?
Tato blokace se objevuje pouze u karty Mastercard. Při prvním přiložení karty k terminálu (první použití karty v systému) je podle pravidel Mastercard provedena její autorizace blokací částky  1 Kč. Po zaúčtování ceny za jízdné je tato částka uvolněna a není stržena cestujícímu z účtu.


Proč mám na výpisu z účtu 200 Kč jako blokovanou částku?

Tato blokace se objevuje pouze u karet Maestro. Při prvním přiložení karty k terminálu (první použití karty v systému) je provedena v rámci předautorizace a pravidel společnosti Mastercard blokace 200 Kč. Po výpočtu jízdného a ve lhůtě definované společností Mastercard se provede dokončení předautorizace a provede se platba na skutečně vypočítané jízdné.


Kde mohu podat reklamaci vypočteného jízdného za transakce v režimu check-in/check-out?

Reklamaci je možné podat prostřednictvím webového formuláře zde. nebo na přepážkách DPMP. Pro řešení reklamace musí uživatel znát variabilní symbol nebo kód platby uvedený na bankovním výpise u dané platby a poslední čtyři čísla platební karty. V případě řešení reklamace na přepážce cestující předloží platební kartu, s níž byly provedeny transakce, které uživatel reklamuje. Obsluha kontaktního místa předloženou platební kartu načte na zabezpečené čtečce platebních karet a následně si zobrazí historii jízd.


Kde mohu provést kontrolu transakcí?
DPMP a. s. doporučuje všechny kontroly historie jízd provádět přes Historii jízd zadáním variabilního symbolu nebo kódu platby, který cestující získá z výpisu k bankovnímu účtu.  Pokud cestující nenalezne na svém výpisu kód transakce nebo variabilní symbol, může reklamace jízd provést na kontaktním místě DPMP a. s., avšak pouze za předpokladu, že obsluze DPMP a. s. předloží platební kartu, s níž realizoval jízdy, které hodlá reklamovat. Obsluha kontaktního místa předloženou platební kartu načte na zabezpečené čtečce platebních karet a následně zobrazí klientovi historii jízd.

Mohu použít platební kartu uloženou v mobilním telefonu?

Ano, lze použít emulované platební karty (tj. platební karty uložené v chytrém telefonu). DPMP a.s. upozorňuje, že u některých typů emulovaných platebních karet v čase dochází ke změně čísla emulované platební karty, což je věc, kterou DPMP a.s. nedokáže ovlivnit.  V případě, že držitel emulované platební karty bude z jakéhokoliv důvodu provádět reklamace jízd  na kontaktním místě, hrozí kvůli možné výše popsané změně čísla emulované platební karty riziko, že se načtením takové karty nepodaří nalézt žádné transakce. Jedinou možností cestujícího je pak historii jízd zobrazit na webovém rozhraní právě pomocí variabilního symbolu nebo kódu transakce. Pokud cestující takový kód ze svého výpisu nezíská, musí se obrátit na vydavatele platební karty, který mu jako jediný může pomoci danou situaci řešit (respektive kód transakce získat).


S jakými platebními kartami se mohu cestující v pardubické MHD odbavovat?

Odbavení funguje v režimu check-in/check-out s běžnými kartami Mastercard (včetně Maestro karet) i VISA. Je možné použít jak kreditní, tak i debetní karty. Odbavení zároveň funguje s kartami nahranými do mobilních telefonů do aplikací GooglePay a ApplePay. Použitá karta musí být pro režim check-in/check-out nebo samoobslužný nákup jízdenek vždy řádně aktivována dle pokynů vydavatelské banky. Výstup je nutné označit vždy stejným prostředkem jako byl označen nástup (nelze v rámci jednoho odbavení kombinovat přiložení plastové platební karty a telefonu nebo hodinek).

 

Pokud chce cestující používat jiné mobilní aplikace nebo specifické karty svázané s mobilní aplikací (typicky např. karty Revolut, BUNQ, Twisto, apod.), případně chcete používat nějaké duální karty, které v sobě integrují platební aplikaci VISA nebo Mastercard spolu s proprietární funkcí vydavatele karty, vždy se musí ujistit, že kartu je možné použít v rámci odbavení. Je možné, že některé karty mají natolik specifické nastavení bezkontaktního čipu, které znemožní odbavení. V takovém případě prosíme poskytnout informaci o neodbavení, kterou předáme Global Payments k prošetření. Cestující je povinen si v tomto případě pořídit platnou jízdenku jiným způsobem. Buď jinou platební kartou nebo zakoupením jízdenky u řidiče.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com