Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

SMS jízdenka, aplikace Sejf

Nákup jízdenky kdekoliv a kdykoliv a navíc bezhotovostně. Jedinou podmínkou u SMS jízdenky je mít na telefonu aktivní službu Premium SMS,
Pro úhradu jízdného od července 2014 nově slouží také aplikace SEJF, která  je určena pro chytré telefony a  podporuje operační systémy iOS a Android.

Sejf

SMS jízdenka

Výhody SMS jízdenky

Základní předpoklady pro používání

Objednání SMS jízdenky

Duplikát SMS jízdenky

NEPLATNÁ SMS jízdenka

Daňový doklad SMS jízdenka, aplikace Sejf

Ochrana dat

Přepravní kontrola

Reklamace

Vzor SMS jízdenky a informační letáky

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sejf

Přesný návod najdete zde a na webové adrese www.sejf.cz . Při nákupu jízdenky prostřednictvím této služby není nutná SIM karta českého mobilního operátora.

SMS jízdenka

SMS jízdenka je služba Dopravního podniku města Pardubic a.s. (DPMP a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, které provozuje DPMP a.s. SMS jízdenka slouží jako alternativa k Pardubické kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.

Výhody SMS jízdenky

Jízdenku je možno zakoupit kdykoliv a kdekoliv. Není třeba hotovosti ani jízdenkového automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.

Základní předpoklady podmínky používání

Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze se SIM kartou českého mobilního operátora (Telefónica 02, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Pokud tato služba není aktivní, služba SMS jízdenka nebude fungovat. Službu Premium SMS si může každý pro své telefonní číslo aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.

Objednání SMS jízdenky

Jízdenka za Kč 25,– vč. DPH přestupní na 45 / 60 min.*

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: DPMP

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90206

Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR.

Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující SMS jízdenku.

* Přestupní jízdenka za Kč 25,–  platí v pracovní dny po dobu 45 minut.  V SO,NE, státní svátky platí přestupní jízdenka po dobu 60 minut.

Jízdenka za Kč 50,– vč. DPH, celodenní na 24 hod. *

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: DPMP24

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90206

Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR.

Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující mobilní jízdenku.

* Přestupní jízdenka za Kč 50,– platí v pracovní dny, SO, NE a státní svátky po dobu 24 hodin.

Do 2 min. cestující dostane příchozí SMS zprávu - SMS jízdenku, kterou si ponechá ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně objednané jízdenky tj. Kč 25,–  nebo Kč  50,–.

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou Kč 3,–  vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: DPMP

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle na číslo 9000603

Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii SMS jízdenky.

Obratem cestující dostane duplikáty všech v té chvíli platných původních SMS jízdenek přiřazených k danému telefonnímu číslu cestujícího.

Neplatná SMS jízdenka

Jízdenka je neplatná pokud:

• doba platnosti jízdenky vypršela

• nebyla zaslána smluvním partnerem DPMP a.s.

• byla jakkoliv upravována, přepisována

• byla přeposlána na jiný mobil, než ze kterého byla objednána

• nelze ověřit její platnost z příčin na straně cestujícího

• není na základě kontrolního kódu nalezena v databázi SMS jízdenek

Daňový doklad SMS jízdenka, aplikace SEFJ

Daňový doklad k Mobilní jízdence i k duplikátu je možné získat zde . Vstup do aplikace daňových dokladů je cestujícímu umožněn pomocí telefonního čísla a unikátního kódu, který je součástí každé SMS jízdenky. V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady.

Ochrana dat

Objednáním produktu SMS jízdenka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti - Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice - jakožto správci, případně třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem vystavení jízdního dokladu a případně zpracování reklamačního řízení. Cestující objednáním SMS jízdenky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a může je na adrese správce kdykoliv zrušit. Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Přepravní kontrola

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (revizora) DPMP a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPMP a.s. provést ověření pomocí kontrolní SMS. Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. V době po 20. hodině, kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní za řízení s platnou jízdenkou řidiči.

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené služby Premium SMS na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána.

Reklamace

V ostatních případech může cestující reklamovat nedoručení či zpožděné doručení prostřednictvím on-line reklamačního formuláře .

Vzory a informační letáky

Letáček ke stažení (pdf, 160 kB)
Skládačka ke stažení (pdf, 220 kB)
Leták s návodem na aplikaci SEJF (pdf, 2,8 MB)

Vzor SMS jízdenky a informační letáky

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Doprava v Pardubicích SMS jízdenka, aplikace Sejf

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2