Od pondělí 17. června 2024 budou uzavřeny mosty na Černoborské ulici v Mněticích. Z tohoto důvodu budou na lince 12 přijata následující opatření:

  • Spoje jedoucí do Mnětic budou ukončeny na provizorní zastávce Mnětice, u mostu umístěné před mostem přes Chrudimku ve směru od Černé za Bory.
  • Spoje jedoucí do Tuněchod a Úhřetic pojedou ze zastávky Černá za Bory, prodejna přes zastávku Černá za Bory, Na Vsi a po objízdné trase přes Hostovice, Úhřetickou Lhotu a Úhřetice, ukončeny budou v zastávce Tuněchody, kostel na hlavní silnici, která bude zároveň sloužit jako nástupní ve směru do Pardubic, tyto spoje nebudou zajíždět do Mnětic. Zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna budou obsluhovány v opačném směru. Na objízdné trase nebudou obsluhovány žádné další nácestné zastávky. Ve směru na Hlavní nádraží spoje obslouží zastávku Černá za Bory jako náhradní za zastávku Černá za Bory, prodejna.
  • Spoje v 9:42 a 13:58 hod. ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Tuněchody, kostel a v 10:16 a 14:32 hod. ze zastávky Tuněchody, kostel do zastávky Hlavní nádraží nebudou obsluhovat zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna.
  • Do zastávky Mnětice, u mostu budou dočasně prodlouženy některé spoje z Černé za Bory.
  • Zastávky Mnětice; Mnětice, Tuněchodská a Tuněchody, kovárna nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.

Jízdní řád linky 12 platný od pondělí 17. června 2024 najdete zde.


Icons made by Freepik from www.flaticon.com