Od 1.7.2024 dochází k následujícím změnám v dopravě:

  • Na všech linkách bude platit jízdní řád pro letní prázdniny (1.7. - 31.8.). O víkendech a svátcích budou linky 1, 2, 5, 6 a 8 v provozu v intervalu 30 minut.
  • Linka 15 – Z důvodu stavebních prací na komunikaci v Opočínku pojedou spoje od 1.7. do 4.8.2024 mezi zastávkami Lány na Důlku a Opočínek obousměrně po objízdné trase přes Kokešov, silnici I/2 a kolem rozvodny v Opočínku. Zastávka Lány na Důlku, Na Cihelně nebude v tomto období obsluhována; zastávka Opočínek u hasičské zbrojnice bude sloužit zároveň jako nástupní pro spoje do Pardubic.
  • Linka 17 – Od 1.7.2024 bude pro veškerou dopravu uzavřen mostek mezi Pohránovem a Srchem. Spoje linky 17 pojedou v trase Hlavní nádraží – Ohrazenice, Semtínská (v této zastávce bude umožněn přestup na kyvadlovou dopravu do zast. Srch, Hrádek) – Srch, točna – Srch, obecní úřad. V úseku Ohrazenice, Semtínská – Globus, parkoviště (pouze vybrané spoje) – Doubravice – Srch, Hrádek a zpět bude zavedena kyvadlová doprava. V zastávce Ohrazenice, Semtínská na sebe budou spoje vedené z/do Srchu a spoje kyvadlové dopravy vzájemně vyčkávat. Zastávka Srch, Pohránov nebude po dobu uzavírky obsluhována. V Srchu budou spoje do Pardubic odjíždět ze zastávky Srch, obecní úřad naproti budově obecního úřadu (zastávka ve směru Srch, točna)


Icons made by Freepik from www.flaticon.com