Vážení cestující,

v pátek 1. července 2022 vstupují v platnost letní jízdní řády: pro odjezdy spojů v pracovní dny začne platit žlutý sloupec jízdních řádů, do provozu se vracejí linky 4 a 20. Zároveň s tím po dobu letních prázdnin dochází k určitým změnám v trasování linek, jejichž příčinou je uzavírka podjezdu v ulici 17. listopadu. Ta proběhne ve dvou etapách, a konkrétně s následujícím dopadem do linkového vedení:

I. etapa 01.07. – 06.07.2022

Podjezd bude zcela uzavřen pro veškerou dopravu.

Dotčené linky:

linka 1: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo (výlukové jízdní řády: 1 směr Slovany, 1 směr Jesničánky)

- ve směru do Slovan ze zast. Gorkého dále přes zastávky Domov mládeže a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

- ve směru do Jesničánek z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého, Hlavní nádraží a Demokratické mládeže, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Chrudimská. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 5: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo (výlukové jízdní řády: 5 směr Dukla, 5 směr Dubina

- ve směru na Dubinu ze zast. Dukla,náměstí dále přes zastávky Dopravní podnik a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

- ve směru na Duklu z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Lexova. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 7: vedena obousměrně podjezdem Anenská (výlukové jízdní řády: 7 směr Globus a UMA, 7 směr Dukla, vozovna)

- ve směru Globus ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Masarykovo nám.

- ve směru Dukla ze zast. Zimní stadion přes zast. Sukova, Výzkumný ústav a S.K.Neumanna do zast. Zborovské nám., zastaví pouze na uvedených zastávkách

linka 14: vedena obousměrně podjezdem Anenská (výlukové jízdní řády: 14 směr Polabiny, 14 směr Staré Čívice)

- ve směru centrum města ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Masarykovo nám. nebo Palackého (podle ukončení daného spoje)

- ve směru Staré Čívice ze zast. Masarykovo nám. ulicí K Polabinám, Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a Pichlova do zast. Domov mládeže, na objízdné trase obslouží zastávku Výzkumný ústav

linka 15: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo (výlukové jízdní řády: 15 směr Hlavní nádraží, 15 směr Opočínek)

- ve směru do Opočínku z výchozí zast. Hlavní nádraží přímo do zast. Závodiště (spoj obslouží i zast. Albert HM) a dále ve své pravidelné trase

- ve směru na Hlavní nádraží ze zast. Závodiště přímo do konečné zastávky Hlavní nádraží (spoj obslouží i zast. Nadjezd Paramo)

linka 18: vedena obousměrně podjezdem Anenská (výlukové jízdní řády: 18 směr Mikulovice, 18 směr Živanice

- ve směru Černá u Bohdanče ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Palackého

- ve směru Dražkovice ze zast. Palackého ulicí Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a ulicí Svobody do zast. Zborovské náměstí, na objízdné trase zastaví na zastávkách Výzkumný ústav a S.K.Neumanna

linka 20: stále ještě nebude provozována

linka 24: vedena obousměrně podjezdem Anenská (výlukové jízdní řády: 24 směr Hlavní nádraží, 24 směr Čepí)

- ve směru Hlavní nádraží ze zast. Jana Palacha bez zastávek objízdnou trasou do zast. Palackého

- ve směru Starý Mateřov ze zast. Palackého ulicí Sukova, Karla IV., S.K.Neumanna a Pichlova do zast. Domov mládeže, na objízdné trase obslouží zastávku Výzkumný ústav

linka 27: vedena obousměrně podjezdem Anenská (výlukový jízdní řád zde)

- ve směru Dukla ze zast. U Kostelíčka (Krajský úřad se t. č. neobsluhuje) dále přes zastávky Karla IV. a Výzkumný ústav, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Domov mládeže. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

- ve směru Zdravotnická škola ze zast. Jana Palacha dále přes zast. Rokycanova a Karla IV., na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. U Kostelíčka. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Spoje dalších linek, které rovněž obsluhují úsek Jana Palacha - 17. listopadu (cestujícím zpřístupněné spoje při najíždění trolejbusů na linku, spoje zatahující do vozovny), budou vedeny přes nadjezd Paramo. Jejich jízdní řád bude k dispozici ve vyhledávači spojení.

II. etapa 07.07. – 31.08.2022

Podjezdem budou moci projíždět pouze autobusy/bateriové trolejbusy.

Dotčené linky:

linka 1: vedena obousměrně přes nadjezd Paramo

- ve směru do Slovan ze zast. Gorkého dále přes zastávky Domov mládeže a Hlavní nádraží, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Masarykovo náměstí. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

- ve směru do Jesničánek z Masarykova náměstí dále přes zast. Palackého, Hlavní nádraží a Demokratické mládeže, na svou běžnou trasu se vrátí až v zast. Chrudimská. Po objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

linka 5: vedena v autobusové trakci po své běžné trase

linka 7: vedena v autobusové trakci po své běžné trase

linka 14: vedena po své běžné trase

linka 15: vedena po své běžné trase (tedy tam i zpět přes centrum)

linka 18: vedena po své běžné trase

linka 20: opět v provozu

linka 24: vedena po své běžné trase

linka 27: vedena po své běžné trase

 

K 01.07. rovněž dochází k úpravě názvů zastávek v sousedství areálu UMA

· UMA továrna -> Rybitví,,UMA továrna

· UMA točna -> Rybitví,,UMA točna


Icons made by Freepik from www.flaticon.com