Co je to Pardubická karta?

Pardubická karta je elektronický doklad, s nímž můžete zapomenout na papírové jízdenky. Je určena všem cestujícím, kteří používají pardubickou MHD, ať už k pravidelným cestám do práce nebo jen občasným jízdám do centra města či na návštěvu známých. Pardubická karta slouží buď jako předplatní časová jízdenka („lítačka“) nebo elektronická peněženka pro platby jednotlivého jízdného, kterou si předem „nabijete“ určitou částkou.

 

Lze ji pořídit ve dvou základních variantách:

Personalizovaná karta pro konkrétního uživatele obsahuje jeho jméno a fotografii a je nepřenosná.

Nepersonalizovaná karta je přenosná a můžete si ji tedy pořídit do vaší rodiny nebo společnosti.

 

Dobíjení nové Pardubické karty:

Personalizovaná karta
Kartu bude možné dobíjet na předprodejích (ZC Pernerova ulice, předprodej na hlavním nádraží, Informační centrum) a přes e-shop. A to jak časové jízdné tak i elektronickou peněženku. 

Nepersonalizovaná karta
Nepersonalizovanou kartu bude možné dobíjet na předprodejích (ZC Pernerova ulice, předprodej na hlavním nádraží, Informační centrum). 

 

Výhody Pardubické karty:

  • možnost aktivace časových jízdenek,
  • výhodnější odbavení z elektronické peněženky, než odbavení papírovou jízdenkou,
  • možnost přestupu za výhodnější jízdné,
  • možnost cestování za nižší jízdné na krátkou vzdálenost (do 3 zastávkových úseků),
  • bezhotovostní úhrada jízdného nejen pro uživatele karty, ale i za spolucestující,
  • tarifní výhody ve dnech pracovního volna a klidu,
  • rychlejší a jednodušší odbavení cestujících.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com