Nostalgické linky

Rok 2022 - akce historických vozidel

Od neděle 19. června budou až do konce září každé dva týdny v provozu historické vozy. Letošní jízdy jsou zaměřené na současnost a historii trolejbusových linek. Jízdní řády budeme zveřejňovat průběžně na této stránce a našem facebooku.

Jízdy v sobotu 8.10.2022

V sobotu 8.10.2022 vyjedou historické trolejbusy Škoda 9Tr a Škoda - Sanos, patřící Pardubickému spolku historie železniční dopravy.

Pojedou v trase shodné s linkou 13, pouze směrem do Ohrazenic budou končit už na zastávce Polabiny, Sluneční.

V neděli 25. září 2022 se s námi můžete vypravit po trase dnes neprovozované nostalgické linky 51

Linka s číslem 51 v trase Dubina - centrum města - nádraží - Polabiny - Lázně Bohdaneč byla v provozu poprvé v létě roku 2003, v té době trolejbusy v Pardubicích jezdily právě 51 let. Označení linky provozované v letní sezóně s historickými trolejbusy ale zůstalo stejné i v následujících letech. Spojení Dubiny s Bohdanče zůstalo zachováno, v některých sezónách se místo třídy Míru jezdilo přes Masarykovo náměstí, někdy byla trasa dotčena uzavírkami, v několika málo případech za trolejbusy zaskočil i některý z historických autobusů. Zatím naposledy byla vozidla na lince 51 v provozu v roce 2019. V následujících letech se v letní sezóně objevily historické trolejbusy na mimořádných spojích běžných linek. Ale tradici pravidelného nasazení historických trolejbusů v sezóně před 19 lety odstartovala právě linka 51, jejíž trasu si připomeneme v neděli 25. září 2022. 

Na spoje linky 51 budou nasazeny trolejbusy 14Tr číslo 311 a Škoda-Sanos číslo 329.

V neděli 11. září 2022 se s námi můžete vypravit po trase zrušené výlukové linky 32

Při generální opravě Masarykova náměstí v roce 2003 byla v době od 4.8. do 26.9. zavedena linka 32, která svou trasou Pardubičky – třída Míru – Nádraží – Polabiny, točna – Lázně Bohdaneč nahrazovala dočasně zrušené linky 2, 3, 4.

V neděli 28. srpna 2022 se s námi můžete poprvé vypravit po trasách již zrušených nebo neprovozovaných linek.

V dopoledních hodinách bude trolejbus Škoda 14Tr z roku 1989 jezdit po trase zrušených polookružních trolejbusových linek 15 a 16. Ty jezdily od 2. listopadu 1987 do 31. března 1990, kdy byl jejich provoz pozastaven, v trase Polabiny - centrum města - Hlavní nádraží - Polabiny (linka 16 v opačném směru). V odpoledních hodinách trolejbus 14Tr pojede po trase linky 21, která od 1. září 2008 spojovala Slovany s nádražím a točnou Polabiny, Sluneční. Posledním dnem provozu linky 21 byl 30. červen 2017.

 

14.8.2022 - Historické jízdy na linkách 13 a 27

Dne 14.8.2022 vyjede na linku 13 trolejbus Škoda Sanos číslo 329 a na linku 27 autobus Citybus číslo 149.

31.7.2022 - Historické jízdy na linkách 11 a 12

Dne 31.7.2022 vyjede na linku 11 trolejbus 14Tr číslo 311 a na linku 12 autobus RTO číslo 28.

17.7.2022 - Historické jízdy na linkách 5 a 7

Na lince 5 bude nasazena Karosa B731, na lince 7 Citybus číslo 149.

3.7.2022 - Historické jízdy na linkách 3 a 4

19.6.2022 - Historické jízdy na linkách 1 a 2

22.1.2022 - 70 let trolejbusů v Pardubicích

Již od počátku 20. století vznikaly v Pardubicích různé plány na výstavbu elektrických drah. K vybudování zamýšlených tramvajových tratí ale nikdy nedošlo, později byly v úvahách tramvajové tratě nahrazeny trolejbusovými. Po druhé světové válce začaly plány na výstavbu trolejbusových tratí získávat konkrétní obrysy. Původní velkolepé studie na vybudování několika okruhů a tratí vzaly brzo za své, přesto se ale na podnět centrálních úřadů v Praze pokračovalo ve snaze zahájit provoz trolejbusové dopravy ve větších městech v Československu včetně Pardubic.

Během května a června roku 1949 se uskutečnilo několik jednání, kterých se zúčastnili zástupci závodních rad podniků, škol, zdravotnických zařízení, finančních institucí, a také národních výborů. Při jednání dne 22. června 1949 bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě trolejbusových tratí v Pardubicích. Ještě na podzim téhož roku začal pan Ladislav Holubář, který se stal v následujícím roce prvním národním správcem nově založeného Dopravního komunálního podniku (DKP) města Pardubic, studovat a doplňovat projekty a jednat s dodavateli materiálu a montážními podniky, a také se mu podařilo vyjednat některé úpravy komunikací. Na přelomu léta a podzimu roku 1950 byly do Pardubic dodány stožáry a instalační materiál. Výstavba nových trolejbusových tratí zajišťovaná Elektromontážními závody Praha a DKP města Pardubic byla zahájena.

V průběhu stavby v březnu 1951 byl vznesen požadavek národních podniků VCHZ a Synthesia a města Bohdanče a jeho lázní na prodloužení trolejbusové linky až do Bohdanče, namísto původně plánovaného ukončení na točně UMA. Projekt byl změněn, velice rychle se podařilo sehnat potřebný materiál. Na prodloužení tratě do Bohdanče se také svou prací významně podíleli občané Bohdanče. První zkušební jízda trolejbusu na trati do Bohdanče se uskutečnila dne 28. prosince 1951.

O necelý měsíc později, v neděli 20. ledna 1952, se konalo slavnostní zahájení provozu. Všech šest trolejbusů se nejprve seřadilo na Stalinově třídě (dnešní třídě Míru), aby po proslovech čelních představitelů a přestřižení pásky společně vyrazily za nepříznivého počasí do Bohdanče. Silnice byly zaváté sněhem, takže některé z trolejbusů během cesty utrpěly menší šrámy. O dva dny později, v úterý 22. ledna 1952 vyjely na novou linku s číslem 3 poprvé trolejbusy podle jízdního řádu. Trasa linky tehdy vedla od starého nádraží přes Stalinovu a Švermovu ulici, kolem sv. Josefa, přes Trnovou, Semtín a točnu UMA až do Bohdanče. Tím se začala psát nejen historie linky, které její původní číslo a ukončení v Bohdanči zůstalo až do dnešních dnů, ale také historie provozu trolejbusů v Pardubicích.

V sobotu 22. ledna 2022 si připomeneme 70. výročí zahájení provozu trolejbusů v Pardubicích, a jak jinak, než na lince 3. Na pravidelných spojích linky budou zastoupeny všechny základní typy v současné době provozovaných nízkopodlažních trolejbusů. Na mimořádných spojích se v odpoledních hodinách objeví trolejbus Škoda 14Tr, tedy zástupce typu vozidel, která začala být sériově vyráběna před 40 lety, v roce 1982.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com