Modernizace odbavovacího systému cestujících v MHD v Pardubicích

 logo-irop-680

Projekt zahrnuje náhradu stávajících odbavovacích zařízení ve vozidlech novými zařízeními umožňujícími odbavení novými čipovými kartami vydávanými dopravcem (se strukturou MAP karty), prostřednictvím čipových karet využívaných i v jiných dopravních systémech (karta IREDO a InKarta vydávaná Českými drahami a.s.) a prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet. Projekt dále zahrnuje pořízení licencí k SW aplikacím nezbytným pro placení jízdného a účtování o něm, pro samotné odbavení cestujících a pro správu vystavovaných čipových karet a pro řízení provozu MHD (dispečink).

 

Cílem projektu je modernizace odbavovacího systému cestujících za účelem zvýšení interoperability odbavení s dalšími druhy veřejné dopravy, usnadnění odbavení pro uživatele veřejné dopravy a zvýšení zabezpečení dat využívaných pro odbavení.

Tím projekt přispěje ke zvýšení kvality veřejné dopravy i její atraktivity směrem k jejich současným i potenciálním uživatelům.

Výsledkem projektu je, že ve všech vozidlech MHD Pardubice se cestující mohou odbavit prostřednictvím bezkontaktní platební karty i prostřednictvím nosičů jízdenek (čipových karet) využívaných dalšími dopravci provozujícími veřejné služby v přepravě cestujících v pardubickém regionu. Kromě toho je možné se odbavit čipovou kartou vydávanou samotným dopravcem a dalšími doplňkovými způsoby.

 

Projekt finančně podporuje Evropská unie prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.“

Icons made by Freepik from www.flaticon.com