Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Předmětem projektu je pořízení deseti trolejbusů s akumulátorem trakční energie umožňujícím autonomní pojezd mimo trolejové vedení.

Hlavním cílem projektu je náhrada výkonů autobusové dopravy bezemisními vozidly za využití sítě trolejbusových drah, a to i na linkách zahrnujících úseky bez trakčního trolejového vedení. Možnost napájení trolejbusu z akumulátoru energie současně zvýší operativnost a spolehlivost trolejbusové dopravy a tím sníží potřebu záložních vozidel nezávislé trakce.

Vozidlový park dopravce bude současně modernizován, nová vozidla budou cestujícím oproti nahrazovaným vozidlům poskytovat vyšší komfort (např. klimatizaci).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com