Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora z operačního fondu doprava

opd

 

 

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,1 km ze stávající konečné zastávky Polabiny, Sluneční, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Ohrazenice, točna (stávající konečná zastávka autobusových linek). Kromě samotného trakčního trolejového vedení jsou součástí projektu též úpravy měnírny M 5 Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati. 

Základním cílem je zajištění dopravní obslužnosti rezidenčních oblastí Trnová a Ohrazenice bezemisně v elektrické trakci prostřednictvím trolejbusové dopravy náhradou za dosavadní autobusovou linku č. 6. Na trolejbusové trati budou přitom oproti dosavadnímu stavu autobusové dopravy navýšeny dopravní výkony a cestujícím tak bude nabídnuta vyšší kvalita dopravy prostřednictvím úspory cestovního času díky zkrácení čekacích dob na spoj. Provoz na nové trolejbusové trati zahájila prodloužená linka č. 13 dne 4. března 2018. 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. V červnu 2018 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 25 724 591,09 Kč. 

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km ze stávající konečné zastávky Pardubičky, točna, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Zámeček (stávající konečná zastávka některých spojů autobusové linky č. 12). Kromě samotného trakčního trolejového vedení jsou součástí projektu též úpravy (zkapacitnění) obratiště na zastávce Zámeček a zřízení sociálního zázemí pro řidiče (včetně potřebných přípojek inženýrských sítí) při této konečné zastávce.

Základním cílem je zajištění dopravní obslužnosti průmyslové oblasti okolo zastávky Zámeček bezemisně v elektrické trakci prostřednictvím trolejbusové dopravy. Cestující, kteří cestují do průmyslové zóny stávajícími autobusovými linkami č. 12 a 28, tak z podstatné části budou cestovat trolejbusovými linkami č. 2 a 27. Tím bude navýšen počet cestujících přepravených v elektrické trakci a sníženy negativní dopady autobusové dopravy, na základě projektu redukované. Dalším cílem je nabídka pravidelného přímého spojení do dotčené průmyslové zóny cestujícím z velkých pardubických sídlišť, odkud jsou trolejbusové linky č. 2 a 27 trasovány. Provoz na nové trolejbusové trati byl zahájen dne 4. března 2018. 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. V červnu 2018 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 10 855 753,86 Kč. 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com