Pořízení trolejbusů pro Dopravní podnik města Pardubic a.s.

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Předmětem projektu je pořízení deseti trolejbusů s akumulátorem trakční energie umožňujícím autonomní pojezd mimo trolejové vedení.

 

Hlavním cílem projektu je náhrada výkonů autobusové dopravy bezemisními vozidly za využití sítě trolejbusových drah, a to i v úsecích, v nichž není trakční trolejové vedení vybudováno. Možnost napájení trolejbusu z akumulátoru energie současně zvýší operativnost a spolehlivost trolejbusové dopravy.

 

Vozidlový park dopravce bude současně modernizován, nová vozidla budou cestujícím oproti nahrazovaným vozidlům poskytovat vyšší komfort (např. klimatizaci).

Icons made by Freepik from www.flaticon.com