Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovením měnírny „Stadion“

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Předmětem projektu je výstavba nové měnírny v lokalitě někdejší měnírny MR 1 Stadion spolu se zřízením kabelových napájecích tras.

 

Základním cílem projektu je vytvoření potenciálu pro další rozvoj trolejbusové dopravy centru města (navyšování počtu spojů). Související úprava uspořádání jednotlivých napájecích úseků pak umožní napájení krátké odbočné trolejbusové trati vedené do univerzitního kampusu v okolí ulice Studentské, aniž by pro tuto trať muselo být zřizováno zvláštní napájení.

 

Výstavba měnírny je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. Dne 13. 10. 2020 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury, jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava, uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 15 300 000 Kč. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com