Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km ze stávající konečné zastávky Pardubičky, točna, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Zámeček (stávající konečná zastávka některých spojů autobusové linky č. 12). Kromě samotného trakčního trolejového vedení jsou součástí projektu též úpravy (zkapacitnění) obratiště na zastávce Zámeček a zřízení sociálního zázemí pro řidiče (včetně potřebných přípojek inženýrských sítí) při této konečné zastávce.

Základním cílem je zajištění dopravní obslužnosti průmyslové oblasti okolo zastávky Zámeček bezemisně v elektrické trakci prostřednictvím trolejbusové dopravy. Cestující, kteří cestují do průmyslové zóny stávajícími autobusovými linkami č. 12 a 28, tak z podstatné části budou cestovat trolejbusovými linkami č. 2 a 27. Tím bude navýšen počet cestujících přepravených v elektrické trakci a sníženy negativní dopady autobusové dopravy, na základě projektu redukované. Dalším cílem je nabídka pravidelného přímého spojení do dotčené průmyslové zóny cestujícím z velkých pardubických sídlišť, odkud jsou trolejbusové linky č. 2 a 27 trasovány. Provoz na nové trolejbusové trati byl zahájen dne 4. března 2018. 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. V červnu 2018 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 10 855 753,86 Kč. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com