Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,1 km ze stávající konečné zastávky Polabiny, Sluneční, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Ohrazenice, točna (stávající konečná zastávka autobusových linek). Kromě samotného trakčního trolejového vedení jsou součástí projektu též úpravy měnírny M 5 Polabiny pro zajištění napájení nové trolejbusové trati. 

Základním cílem je zajištění dopravní obslužnosti rezidenčních oblastí Trnová a Ohrazenice bezemisně v elektrické trakci prostřednictvím trolejbusové dopravy náhradou za dosavadní autobusovou linku č. 6. Na trolejbusové trati budou přitom oproti dosavadnímu stavu autobusové dopravy navýšeny dopravní výkony a cestujícím tak bude nabídnuta vyšší kvalita dopravy prostřednictvím úspory cestovního času díky zkrácení čekacích dob na spoj. Provoz na nové trolejbusové trati zahájila prodloužená linka č. 13 dne 4. března 2018. 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. V červnu 2018 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 25 724 591,09 Kč. 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com