Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Spolupráce s EU - IROP a MMR

logo-irop-2

 

Název projektu: Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy V Pardubicích

Na projekt „Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích“ je poskytována podpora z Evropské unie.

Předmětem projektu je pořízení čtyř tzv. parciálních trolejbusů, tedy bezemisních vozidel s elektrickým pohonem, která mohou být napájena jak přímo z trakčního trolejového vedení, tak z akumulátoru trakční energie. Tyto trolejbusy tak mohou zajistit dopravní obslužnost v elektrické trakci jak v trasách vybavených trakčním trolejovým vedením, tak v úsecích bez trakčního trolejového vedení s tím, že akumulátor trakční energie se dobíjí při jízdě s napájením z trakčního trolejového vedení. Pořízená vozidla budou dle předpokladů nasazena na linkách č. 2, 12 a 27.

Hlavními cíli projektu je zvýšení podílu bezemisní elektrické trakce v MHD Pardubice, zvýšení operativnosti trolejbusové dopravy v Pardubicích a zvýšení podílu moderních vozidel MHD.

Dílčími cíli, které budou naplněny prostřednictvím naplňování hlavních cílů, jsou:

Projekt bude mít kladný vliv na životní prostředí. Čtyři parciální trolejbusy pořízené v rámci projektu budou bezemisní s rekuperací elektrické energie pro dobíjení baterií a zpět do trakční sítě při brzdění trolejbusu. Trolejbusy budou použity jako náhrada dvou vyřazených autobusů poháněných spalovacím motorem a dvou starších trolejbusů. Celkem ročně na dopravních výkonech vyhrazených pro parciální trolejbusy ujedou dle předpokladů 216 002 km, z toho 70 916 km nahradí stávající výkony autobusové dopravy. Tím dojde ke snížení celkových ročních emisí suspendovaných částic PM10, emisí oxidu dusíku a oxidu siřičitého.

Pořízením čtyř parciálních trolejbusů dojde také ke snížení hlukové zátěže. Moderní trolejbusy jsou výrazně tišší než autobusy se spalovacím motorem a starší trolejbusy. Žadatel přitom předpokládá využívání pořízených vozidel zejména v zastavěné části města, a to i ve zklidněných rezidenčních oblastech (např. Černá za Bory, Mnětice), což zvyšuje význam tohoto pozitivního vlivu na životní prostředí.

Předpokladem je též navýšení počtu cestujících v důsledku nabídky přepravy kvalitními moderními vozidly.

logo-irop-680

Spolupráce s Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Projekt: Udržitelný a environmentální rozvoj městské hromadné dopravy provozované trolejbusy ve Statutárním městě Pardubice

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Realizace projektu v podobě pořízení 18 nových nízkopodlažních trolejbusů Dopravní podnik města Pardubic a.s. nabídne cestujícím ekologickou trolejbusovou dopravu na zvětšeném území. Nová bezemisní vozidla zčásti nahradí v současné době provozovanou autobusovou trakci, umožní navýšení dopravního výkonu na vybraných trolejbusových linkách a v nemalé míře přispějí k modernizaci trolejbusového vozového parku.

Hlavním cílem projektu je zvýšit podíl nízkopodlažních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti ve městě Pardubice, zároveň dojde ke splnění dílčích cílů:

Pořízené trolejbusy budou plně bezbariérové, umožňující bezproblémovou přepravu osob s omezenou schopností pohybu nebo dětského kočárku, vozidla budou vybavena informačním systémem pro zrakově postižené, umožňujícím akustické hlášení informací o spoji. Z pohledu bezpečnosti budou vozidla disponovat moderními brzdovými systémy, pohon a jeho regulace dodávající trolejbusům vyšší dynamiku, ochranou proti sevření cestujícího ve dveřích, nízkopodlažní provedení samo o sobě snižující riziko vzniku zranění při nástupu a výstupu cestujících. Součástí elektrické výzbroje trolejbusů bude systém automatické rekuperace elektrické energie při brzdění, který umožní její následné využití. V rámci zvýšení komfortu a atraktivity městské hromadné dopravy budou nové trolejbusy vybaveny klimatizací salonu cestujících.

Od července 2016 provozuje Dopravní podnik města Pardubic a.s. tři nízkopodlažní trolejbusy dodané v rámci první etapy projektu. V červnu 2018 bylo do provozu nasazeno dalších patnáct vozidel, a tím je zároveň uzavřena druhá etapa tohoto významného projektu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com