Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 2,2 km, která propojuje stávající konečnou zastávku Dukla, vozovna, s dopravním uzlem při hlavním železničním nádraží (zastávka hlavní nádraží). Kromě samotného trakčního trolejového vedení je součástí projektu též vybudování nové měnírny elektrické energie MR 5 Trojice, která zajistí napájení nové trolejbusové trati a posílí napájení trolejbusových tratí v okolí zastávky Hlavní nádraží. 

 

Základním cílem je náhrada dopravních výkonů stávající autobusové linky č. 10 v trase mezi sídlištěm Dukla a hlavním železničním nádražím v Pardubicích bezemisní trolejbusovou dopravou. Na uvedené trase bude zkrácen interval mezi spoji, čímž budou zkráceny doby čekání na spoj a tím i celkové cestovní časy cestujících využívajících veřejnou dopravu pro spojení mezi sídlištěm Dukla a železničním nádražím. Výstavba uvedené trolejbusové trati umožní rovněž zavedení rychlého přímého spojení bezemisní drážní dopravou mezi sídlišti Dukla a Polabiny. Nová trolejbusová trať současně zajistí strategicky významné druhé spojení vnitřní části města s vozovnou dopravce a s celou jižní částí města. To umožní zachovat provoz trolejbusové dopravy i v případě uzavírky dosud jediné spojnice pro trolejbusovou dopravu – silničního podjezdu pod železniční tratí mezi ulicemi 17. listopadu a Jana Palacha.

 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. Dne 12. 4. 2021 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury, jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava, uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 38 250 000 Kč. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com