Trolejbusová trať ve Studentské ulici

logo_EU_MD_OPD_SFDI

Projekt zahrnuje výstavbu nové odbočky trolejbusové dráhy po ulici Studentské do univerzitního kampusu a přilehlého sídliště Cihelna.

 

Cílem projektu je náhrada autobusové dopravy v oblasti univerzitního kampusu a sídliště (stávající linka č. 10) bezemisní trolejbusovou dopravou za účelem snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Dalším cílem je pak zvýšení kvality veřejné dopravy prostřednictvím zkrácení intervalu mezi spoji MHD a tím zkrácení průměrných čekacích dob cestujících na spoj.

 

Výstavba trolejbusové trati je podporována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu doprava. Výše podpory dosahuje 85 procent způsobilých výdajů. Dne 25. 6. 2020 byla se Státním fondem dopravní infrastruktury, jakožto zprostředkujícím subjektem Operačního programu doprava, uzavřena rámcová smlouva o financování projektu, podle níž mají být k financování projektu poskytnuty finanční prostředky až do výše 8  491 500 Kč. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com