Udržitelný a environmentální rozvoj městské hromadné dopravy provozované trolejbusy ve Statutárním městě Pardubice

logo-irop-680

Realizace projektu v podobě pořízení 18 nových nízkopodlažních trolejbusů Dopravní podnik města Pardubic a.s. nabídne cestujícím ekologickou trolejbusovou dopravu na zvětšeném území. Nová bezemisní vozidla zčásti nahradí v současné době provozovanou autobusovou trakci, umožní navýšení dopravního výkonu na vybraných trolejbusových linkách a v nemalé míře přispějí k modernizaci trolejbusového vozového parku.

Hlavním cílem projektu je zvýšit podíl nízkopodlažních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti ve městě Pardubice, zároveň dojde ke splnění dílčích cílů:

Pořízené trolejbusy budou plně bezbariérové, umožňující bezproblémovou přepravu osob s omezenou schopností pohybu nebo dětského kočárku, vozidla budou vybavena informačním systémem pro zrakově postižené, umožňujícím akustické hlášení informací o spoji. Z pohledu bezpečnosti budou vozidla disponovat moderními brzdovými systémy, pohon a jeho regulace dodávající trolejbusům vyšší dynamiku, ochranou proti sevření cestujícího ve dveřích, nízkopodlažní provedení samo o sobě snižující riziko vzniku zranění při nástupu a výstupu cestujících. Součástí elektrické výzbroje trolejbusů bude systém automatické rekuperace elektrické energie při brzdění, který umožní její následné využití. V rámci zvýšení komfortu a atraktivity městské hromadné dopravy budou nové trolejbusy vybaveny klimatizací salonu cestujících.

Od července 2016 provozuje Dopravní podnik města Pardubic a.s. tři nízkopodlažní trolejbusy dodané v rámci první etapy projektu. V červnu 2018 bylo do provozu nasazeno dalších patnáct vozidel, a tím je zároveň uzavřena druhá etapa tohoto významného projektu.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com