19.01.2024

Vážení cestující,
 
Kontrolou bylo zjištěno, že ve dnech 16. a 17.1.2024 došlo chybou systému v bance,
která zúčtovává platby, k duplicitnímu stažení transakcí při odbavení ve vozidlech MHD. 
 
Za tuto situaci se omlouváme.
Nesprávnĕ stažené jízdné bude všem dotčeným cestujícím vráceno na jejich bankovní účet.
Není třeba uplatňovat reklamaci.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com