22.05.2023

Spoje pojedou polookružně po trase K Letišti - Hlavní nádraží (stanoviště 2) - Masarykovo nám. (stanoviště 2) - Jana Palacha - Teplého - K Letišti a zastavují na všech zastávkách na trase.

První ranní spoje začínají na zast. Masarykovo nám., poslední odpolední tam končí.

Ve spojích platí běžný tarif MHD.


Icons made by Freepik from www.flaticon.com