SMS jízdenka

 
 
 
(po kliknutí na jízdenku se Vám v telefonech s Androidem rovnou předvyplní nová SMS). SMS jízdenka je služba Dopravního podniku města Pardubic a.s. (DPMP a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, které provozuje DPMP a.s. SMS jízdenka slouží jako alternativa k Pardubické kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.

Výhody SMS jízdenky

Jízdenku je možno zakoupit kdykoliv a kdekoliv. Není třeba hotovosti ani jízdenkového automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.

Daňový doklad k SMS jízdence získáte zde.

Základní předpoklady podmínky používání

Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze se SIM kartou českého mobilního operátora (Telefónica 02, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Pokud tato služba není aktivní, služba SMS jízdenka nebude fungovat. Službu Premium SMS si může každý pro své telefonní číslo aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou Kč 3,– vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:

  1. Cestující napíše SMS ve tvaru: DPMP
  2. SMS odešle na číslo 9000603
    Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii SMS jízdenky.

Obratem cestující dostane duplikáty všech v té chvíli platných původních SMS jízdenek přiřazených k danému telefonnímu číslu cestujícího.

Jízdenka je neplatná pokud...

  • doba platnosti jízdenky vypršela
  • nebyla zaslána smluvním partnerem DPMP a.s.
  • byla jakkoliv upravována, přepisována
  • byla přeposlána na jiný mobil, než ze kterého byla objednána
  • nelze ověřit její platnost z příčin na straně cestujícího
  • není na základě kontrolního kódu nalezena v databázi SMS jízdenek

Přepravní kontrola

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (revizora) DPMP a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPMP a.s. provést ověření pomocí kontrolní SMS. Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. V době po 20. hodině, kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní za řízení s platnou jízdenkou řidiči.

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené služby Premium SMS na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána.

Ochrana dat

Objednáním produktu SMS jízdenka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti - Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice - jakožto správci, případně třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem vystavení jízdního dokladu a případně zpracování reklamačního řízení. Cestující objednáním SMS jízdenky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a může je na adrese správce kdykoliv zrušit. Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

Reklamace

V ostatních případech může cestující reklamovat nedoručení či zpožděné doručení prostřednictvím on-line reklamačního formuláře.

 

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com