Výběrová řízení

Postoupení pohledávek za černými pasažéry

Datum zveřejnění: 04.04.2020

Výzva k podání nabídek
Krycí list nabídky

Výzva k podání nabídky - světlíky nová hala

Datum zveřejnění: 19.02.2020

Výzva k podání nabídky - světlíky nová hala

Dodávka automobilu pro přepravu handicapovaných osob

Datum zveřejnění: 24.01.2020

Dodávka automobilu pro přepravu handicapovaných osob

Datum zveřejnění: 25.11.2019

Dodávka osobního automobilu

Datum zveřejnění: 04.11.2019

Dodávka automobilu pro přepravu handicapovaných osob

Datum zveřejnění: 01.11.2019

Výzva k podání nabídky na dodávku auta pro autoškolu

Datum zveřejnění: 17.10.2019

31.10.2019

Výzva k podání nabídek na dodávku osobního automobilu.

Datum zveřejnění: 14.10.2019

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Datum zveřejnění: 07.10.2019

Dodávka osmi nízkopodlažních autobusů

Datum zveřejnění: 03.10.2019

Podklady pro zadávací řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Icons made by Freepik from www.flaticon.com