Výběrová řízení

Zpracování studie proveditelnosti a energetického posudku stavby fotovoltaické elektrárny v sídle Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Datum zveřejnění: 09.09.2022

1662729580_cs_vyzva-k-podani-nabidky-na-zpracovani-sp-a-ep-stavby-fotovoltaicke-elektrarny-v-sidle-dpmp-as_sgn.pdf
1662729580_cs_priloha-1-kryci-list.docx
1662729580_cs_priloha-2-cestne-prohlaseni.docx
1662729580_cs_priloha-3-navrh-smlouvy.docx
1662729580_cs_priloha-4-areal-dopravniho-podniku-mesta-pardubic-as.pdf
1662729580_cs_priloha-5-spotreba-dpmp-as-v-kwh-po-objektech-2021.xlsx
1662729580_cs_priloha-6-maximum-2021-dpmp-as.xlsx

Dodávka dvoudvéřového zájezdového autobusu určeného pro dálkovou přepravu osob

Datum zveřejnění: 04.05.2022

Zadávací dokumentace
Příloha 1 - Krycí list
Příloha 2 - Kupní smlouva
Příloha 3 - Technická specifikace

Postoupení pohledávek za černými pasažéry vzniklých v roce 2021

Datum zveřejnění: 21.03.2022

1647874197_cs_vyzva-pohledavky-za-rok-2021.pdf
1647874197_cs_priloha_kryci-list.docx

Provedení povinného auditu účetní závěrky spolu s ověřením výroční zprávy za účetní období 2022 - 2024

Datum zveřejnění: 02.02.2022

1643803474_cs_vyzva_auditorske-sluzby_.pdf
1643803270_cs_priloha_1-kryci-list-audit.docx

Icons made by Freepik from www.flaticon.com