Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Změny v MHD od 01.07.2020

25.06.2020 20:38

Vážení cestující, 

od středy 1. července, po dobu obou prázdninových měsíců, bude městská hromadná doprava v Pardubicích organizována dle letních jízdních řádů. Rozsah letního provozu zůstává stejný jako v minulých letech, tedy interval na páteřních linkách 15 minut v pracovní den a 30 minut v sobotu, neděli a svátek. Obdobně jako v předcházejících letech, ani letos během hlavních prázdnin nevyjedou linky 22, 26 a 29. Během léta bude rovněž pozastaven provoz nedělního spoje na lince 24 směr Domov mládeže, Hlavní nádraží odj. 19:06.

Pro všechny linky (vyjma l. 90, 98 a 99, jež jsou vedeny v jiném provozním režimu) bude na všech dotčených zastávkách navěšen prázdninový jízdní řád, který bude sestávat pouze ze žlutého sloupce, platného pro pracovní dny, a sloupce modrého s odjezdy spojů pro dny víkendové. Třísloupcový jízdní řád začneme opět používat až se začátkem školního roku.  

Na základě dohody se společnostmi z průmyslové zóny v Pardubicích-Starých Čívicích, které jsou objednateli části spojů na linkách 23 a 25, tedy linkách primárně zajišťujících svoz zaměstnanců na směny v uvedené lokalitě, dojde na těchto k 01.07.2020 k mírné redukci smluvních výkonů. Půjde v rámci týdne celkem o těchto pět spojů:

•         v pracovní dny spoj linky 23 Staré Čívice,prům.zóna 22:58 – Polabiny,točna 23:22
•         v pracovní dny spoj linky 25 Staré Čívice,prům.zóna 23:00 – Dubina,sever 23:28
•         v sobotu/neděli/svátek spoj linky 23 Polabiny,točna 05:52 – Staré Čívice,prům.zóna 06:16
•         v sobotu/neděli/svátek spoj linky 23 Staré Čívice,prům.zóna 17:26 – Hlavní nádraží 17:41
•         v sobotu/neděli/svátek spoj linky 23 Polabiny,točna 17:48 – Staré Čívice,prům.zóna 18:14

Výše uvedené spoje tedy od 01.07. nepojedou. Pro zachování standardu dopravní obslužnosti západní části města bude v pracovní dny zaveden nový spoj linky 14  v relaci Staré Čívice,točna odj. 22:58 – Dopravní podnik, s následnou možností dalšího přestupu směr centrum města.     

Od začátku července zahajuje svůj provoz také letištní Terminál Jana Kašpara, na tuto skutečnost reaguje i linka 90 jakožto shuttle bus mezi Hlavním nádražím a právě zastávkou Letiště terminál. Rozsah letů pro nejbližší období ještě není ustálen, aktuálně počítáme s obsluhou k těmto destinacím:

•         od soboty 04.07. Burgas (odlet 18:50)
•         od pondělí 06.07. Alicante (odlet 10:15)

Ode dne vyhlášení nabídneme spojení i k letům do Kyjeva, termín zahájení provozu letecké linky a počet rotací v týdnu však stále ještě nebyl operátorem potvrzen. Podobně je tomu pak i u některých dalších letů (charterů).

Letní doprava v Pardubicích bude ovlivněna četným množstvím dopravních omezení (např. rekonstrukce silnice v Černé za Bory - do 24.07., pokračující jednosměrná uzavírka Dělnické ulice – celé léto, pokračující uzavírka odbočovací větve I/36 MÚK Palackého – celé léto, uzavírka silnice mezi Starým Hradištěm a Ohrazenicemi – celé léto atp.), pro každou z těchto akcí však je/bude definováno provozní opatření tak, aby cestujícím zůstala zachována dostupnost veřejné dopravy a vynucené změny v konečném důsledku ovlivnily kvalitu nabízených přepravních služeb v co nejmenší míře. 

Další celosíťové změny jízdních řádů předpokládáme k 01.09.2020.

ZMĚNA UKONČENÍ - Uzavírka komunikace Zminný - Veská

28.04.2020 08:21

Vážení cestující, z důvodu rekonstrukce vozovky bude zastávka Dašice, Zminný, odb. Veská od 4.5. do 30.6.2020 PŘEMÍSTĚNA na zastávku Dašice, Zminný.

Omezení v Černé za Bory

16.06.2020 18:40

Vážení cestující, od 22.6. do 24.7.2020 bude probíhat rekonstrukce povrchu silnice  II/355 v obci Černá za Bory včetně zastávky MHD Černá za Bory, točna.

Po dobu dopravních omezení přijal DPMP a.s. následující opatření:
- v termínu od 22.6. do 12.7.2020 bude zastávka Černá za Bory, točna sloužit pouze pro nástup cestujících. Všechny spoje linek č. 12 a 28 s konečnou zastávkou Černá za Bory, točna budou ukončeny v zastávce Hostovická
- v termínu od  13.7. do 24.7.2020 bude zastávka Černá za Bory, točna bez náhrady zcela zrušena. Všechny spoje linek č. 12 a 28 s konečnou zastávkou Černá za Bory, točna budou ukončeny v zastávce Hostovická. Spoje s výchozí zastávkou Černá za Bory, točna budou vypraveny ze zastávky Holandská.

Informace ke stažení (0.07 MB)

Částečná uzavírka Dělnické ulice - ZMĚNA OD 16.6.2020

04.02.2020 17:07

Změna od 16.6.2020 - z důvodu pokračující částečné uzavírky v Dělnické ul. budou všechny spoje linky č. 12 ve směru do Černé za Bory od 16.6.2020 vedeny odklonem Průmyslovou ul. a obslouží zastávku Černá za Bory, pošta jako náhradní za zastávky Řempo, Černá za Bory, Dělnická a Černá za Bory, mlékárny.

Spoje ve směru do Pardubic budou vedeny po své trase a obslouží stávající zastávky.

Leták ke stažení (0.09 MB)

Uzavření zastávky Rybitví, závod

26.05.2020 19:07

Z důvodu rekonstrukce zálivu bude zastávka Rybitví,závod ve směru do Lázní Bohdaneč od 8.6. do 10.7.2020 ZRUŠENA!
Pro linku 18 bude zřízena náhradní zastávka na ostrůvku křižovatky směr Černá u Bohdanče.
Bohužel místní poměry neumožňují zřízení provizorní zastávky pro trolejbusové linky v blízkosti stávajícího zálivu. Nejbližší obsluhovanou zastávkou pro trolejbusové linky 3, 7, 11 a 33 je Semtín,vlečka.

Rozšíření dopravy od 25.05.2020

22.05.2020 12:27

Vážení cestující,
v návaznosti na obnovení školní docházky pro 1. stupeň základních škol budou od pondělí 25. května opět provozovány následující spoje:

linka 18: Dražkovice 07:08 – Rybitví,stavební škola 07:39
linka 18: Rybitví,stavební škola 07:41 – Hlavní nádraží 08:00
linka 24: Hlavní nádraží 06:39 – Čepí,,prodejna 07:03 (dosud jezdil jen do Starého Mateřova)
linka 24: Čepí,,prodejna 07:07 – Hlavní nádraží 07:31
linka 29: Letiště 07:20 – Gorkého 07:41
linka 29: Ulice Svobody 14:00 – Letiště 14:17

Doprava na všech linkách zůstává v pracovní dny i nadále organizována dle prostředního (žlutého) sloupce jízdních řádů, a to až do 30. června. Od 1. července přecházíme na letní prázdninový provoz.

Uzavírka ulic Hradišťská a Ohrazenická

07.05.2020 16:48

Vážení cestující,
od 18.5. do 15.12.2020 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena Hradišťská a Ohrazenická ul. mezi okružními křižovatkami ve Starém Hradišti a v Ohrazenicích. Po dobu uzavírky budou spoje MHD vedeny následovně:
- spoje linky č. 10, jejichž výchozí nebo konečnou zastávkou je zastávka Ohrazenice, točna budou vypraveny nebo ukončeny v zastávce Staré Hradiště, hostinec. Tyto spoje v obou směrech neobslouží zastávky Ohrazenice, točna; Ohrazenice, Semtínská; Staré Hradiště, Na Hledíku a Staré Hradiště, ObÚ.
- spoj linky č. v 7:30 hod. ze zastávky Staré Hradiště, ObÚ bude nově veden v 7:29 hod. ze zastávky Staré Hradiště, hostinec (ve směru do Pardubic) Hradeckou a Poděbradskou ul. do zastávky Trnová, náměstí. Na objízdné trase spoj obslouží zastávku Trnová jako náhradní za zastávku Ohrazenice, škola.

Mimořádné zavedení prázdninových jízdních řádů

11.03.2020 00:10

Opatření v MHD s ohledem na vývoj dění okolo nákazy koronavirem Covid - 19

Vážení cestující, upozorňujeme na mimořádný provoz dle prázdninových jízdních řádů!

Reagujeme na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu týkající se opatření proti šíření koronaviru Covid - 19, dle kterého se mj. ruší vyučování ve školách, a počínaje čtvrtkem 12.3.2020 organizujeme dopravu podle prázdninového režimu. Pro odjezdy spojů ze zastávek od tohoto dne v pracovní dny platí žlutý sloupec na zastávkových jízdních řádech.

Linky 3/33 mají omezení jízdy vyznačeny poznámkou přímo u odjezdových časů příslušných spojů, provoz linek 98 a 99 není opatřením nijak dotčen. Linka 90 nejezdí.

Uvedená opatření budou v platnosti do doby, než dojde na základě rozhodnutí vlády k opětovnému obnovení výuky ve školách v běžném rozsahu.

Leták ke stažení (0.18 MB)

Uzavření zastávky Sukova

22.04.2020 14:06

Vážení cestující, z důvodu opravy povrchu bude zastávka Sukova ve směru na Náměstí Republiky od 29.4. do 30.4.2020 ZRUŠENA!
Nejbližší obsluhovanou zastávkou pro spoje linky č. 4  je zastávka Masarykovo náměstí, pro spoje linky č. 11 zastávka Náměstí Republiky.

Uzavření výjezdu z okružní křižovatky Palackého ve směru na Chrudim

17.03.2020 09:11

Vážení cestující,
v termínu od 28.3. do 31.8.2020 bude uzavřen výjezd z okružní křižovatky Palackého ve směru na Chrudim. Po dobu uzavírky byla přijata následující opatření:

Spoje linky č. 888 budou ve směru do Svítkova vedeny ze zastávky Masarykovo nám. ul. J. Palacha a Teplého ul. do zastávky Závodiště a dále ve své trase. Zastávky Autobusové nádraží a Hlavní nádraží nebudou těmito spoji obsluhovány. Na odklonové trase obslouží zastávky 17. listopadu, Na Spravedlnosti, Domov mládeže, Teplého a Dopravní podnik. Spoje s konečnou zastávkou Hl. nádraží a spoje ve směru na Dubinu budou vedeny ve své původní trase.

Spoje linky č. 23 budou vedeny odklonem z Hl. nádraží jako RYCHLÍK Palackého ul., ul. J. Palacha, Teplého ul. do zastávky Závodiště a dále ve své trase. Ve směru k Hl. nádraží budou spoje vedeny po své původní trase přes nadjezd Paramo.

Spoje linky č. 10
- v termínu od 28.3. do 29.3.2020 budou vedeny odklonem z Hl. nádraží jako RYCHLÍK Palackého ul., ul. J. Palacha, Teplého ul. do zastávky Dukla, vozovna (náhradní za zast. Dopravní podnik), Teplého (náhradní za zast. Dukla, u náměstí) do zastávky Dukla, KD a dále ve své trase.
- v termínu od 30.3. do 31.8.2020 budou vedeny odklonem z Hl. nádraží jako RYCHLÍK Palackého ul., ul. J. Palacha, Teplého ul. do zastávky Lexova (náhradní za zast. Dopravní podnik) a dále ve své trase.
Spoje ve směru z Dukly k Hl. nádraží budou vedeny ve své původní trase přes nadjezd Paramo.

Zastávka Albert HM bude po dobu uzavírky zrušena bez náhrady!

Leták ke stažení (0.15 MB)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2